KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


25 maja 2018 roku weszło w życie nowe prawo o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych ( w skrócie RODO). RODO pomoże chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych. Zabezpieczamy Wasze dane takie jak np.: adres, email, numer telefonu czy informacje dotyczące Waszego ślubu czy sesji. W każdej chwili macie prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dane osobowe potrzebne są jedynie w przypadku chęci kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email umieszczonego na stronie w celu uzyskania oferty współpracy – w tym przypadku podanie danych jest niezbędne.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Sfinx Izabela Dąbrowska ul. Ściegiennego 27/21 70- 354 Szczecin Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych
3. Dane osobowe, pozyskane za pomocą formularza, obejmujące: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane są zbierane w konkretnym celu i przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie usług.
5. Dane osobowe niedoszłych klientów (osób, które poprosiły o ofertę, ale współpraca nie została finalnie nawiązana ) będą przechowywane przed okres 3 miesięcy od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane przez okres 5 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Posiada Pani/pan prawo do bycia zapomnianym. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych osobowych,, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wysłałeś zapytanie przez formularz Kontakt na stronie
2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną przez stronę przez formularz Kontakt lub przez adres e-mail : studiodione@wp.pl
3. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
5. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając ze strony akceptujesz jej zasady. W przypadku jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować zasad, prosimy o nie korzystanie z naszej strony.
2. Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści podstrony z “Polityką Prywatności”. Użytkowników strony prosimy do okresowego sprawdzania treści “Polityki prywatności”.
3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z “Polityka prywatności” dostępną na stronie prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.